ALV

Op 20 oktober van 12.30 - 13.30 uur staat onze Algemene Ledenvergadering gepland. Een goed moment om samen te komen, de stand van zaken met jullie te delen en met elkaar vooruit te kijken. 

Onderwerpen die besproken worden: 
- actuele COVID-situatie
- stappen VYSN
- PLAN 2021 ontwikkelingen (SBI, BTW, TVL etc.)
- Nieuwe Kennisevents & ideeën 

De ALV is alleen toegankelijk voor leden van de VYSN.

Verbonden & Samen Sterk!