Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Yogascholennederland.nl


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Yogascholennederland.nl , zoals deze
beschikbaar is gesteld door Vereniging Yogascholen Nederland . In deze algemene voorwaarden
geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vereniging Yogascholen Nederland is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Vereniging Yogascholen Nederland.


Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Vereniging Yogascholen Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.
Vereniging Yogascholen Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks
deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om lidmaatschappen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vereniging Yogascholen
Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar
wij via hyperlinks verwijzen.
Algemene Voorwaarden voor Yogascholennederland.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Yogascholennederland.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Vereniging Yogascholen Nederland . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vereniging Yogascholen Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vereniging Yogascholen Nederland.

Lidmaatschap & opzegging

Lid worden van de VYSN gebeurd door aanmelding via onze website en gaat in na een succesvolle betaling via onze site. Lidmaatschappen zijn altijd persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang en lopen door tot schriftelijke opzegging van het lid.  Leden kunnen hun lidmaatschap altijd opzeggen tot maximaal vier weken voor het einde van het kalenderjaar. Dit gebeurd door middel van het sturen van een e-mail aan: admin@yogascholennederland.nl. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Er vind dan ook nooit een restitutie van het betaalde lidmaatschapsgeld plaats. De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt door het verenigingsbestuur steeds voor een kalenderjaar vastgesteld.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vereniging Yogascholen Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.

Vereniging Yogascholen Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om lidmaatschappen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vereniging Yogascholen Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WijzigingenMochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Yogascholennederland.nl op deze pagina.

Amsterdam 8 mei 2020

VERENIGING
YOGASCHOLEN NEDERLAND

Maarten Jansz Kosterstraat 17

1017VZ Amsterdam

Email: info@yogascholennederland.nl

KVK inschrijving: 77969189

VOLG ONS
  • Facebook
  • Instagram
linked in.jpeg

NIEUWS OVER COVID-19 & JE STUDIO IN JE INBOX

© 2021 | VERENIGING YOGASCHOLEN NEDERLAND Algemene Voorwaarden  |   Privacy Policy