top of page

Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)

Betere Positie Sport & Yogascholen in Nederland

De VYSN zet zich in om de positie van yoga te versterken in de domeinen van gezondheid en van sport en bewegen. Dit doen we vooral via het Platform van Ondernemende Sportaanbieders (POS) omdat we via het POS direct toegang hebben tot de betrokken ministeries en we gezamenlijk sterker staan, dan als individuele brancheorganisatie. Dit zijn op het moment de deelnemende branches:

Via het POS zitten we maandelijks om tafel met het ministerie van VWS behartigen we de belangen van sportaanbieders, zoals Yogascholen. De belangrijkste speerpunten bij deze gesprekken zijn: - stimuleren van sport en bewegen middels overheidsprogramma's. - creëren van een gelijk speelveld voor verenigings sport en ondernemende sport (subsidies, regelingen etc). Het POS is op dit moment onder andere met ons bezig te onderzoeken of er met terugwerkende kracht alsnog een hogere TVL-vergoeding mogelijk is. En er wordt gewerkt aan een zogenaamde ‘sportwet’ waarmee sport makkelijker als essentieel bestempeld kan worden en bij toekomstige crisissen minder snel wordt gesloten. 

 

Platform Ondernemende Sportaanbieders 

Om alle Nederlanders van sport en bewegen te laten genieten is het belangrijk dat het sportdomein goed vertegen-woordigd wordt en zich strategisch verenigt. Om ook ondernemende sportaanbieders een stem te geven en een gelijk speelveld te creëren in de sportwereld is het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) in 2019 opgericht. Het POS behartigt de belangen van brancheorganisaties van ondernemende sportaanbieders. Met 16 aangesloten branches die ca. 6.100 sportaanbieders vertegenwoordigen en waar ruim 8 miljoen sporters wekelijks hun sport uitoefenen, heeft het POS de afgelopen jaren wel bewezen een waardevolle aanvulling te zijn in het Nederlandse sportlandschap. 

vereniging-yogascholen-nederland-vysn-platform-ondernemende-sportaanbieders-pos-persbericht.jpg
vereniging-yogascholen-nederland-vysn-platform-ondernemende-sportaanbieders-pos.jpeg
bottom of page