top of page

Ledenvergadering

Ledenraadpleging op woensdag 6 juli 2022

Op woensdag 6 juli houden we een ledenraadpleging om 14:30 uur via Zoom.

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het laatste VYSN Nieuws, zijn alle sectoren bezig met een corona stappenplan. De sector Sport heeft een langetermijnplan opgesteld voor de omgang met Covid-19. We hebben als VYSN al een goed protocol liggen, dat hebben we aangevuld met een aantal stappen. Deze bespreken we graag met jullie. Meld je alvast aan en je ontvangt een dag van tevoren de link. Het concept stappenplan is te vinden in de downloads voor leden. Mocht je er de 6de juli niet bij kunnen zijn, we horen in dat geval toch heel graag jullie feedback via de mail.

ALV 9 maart 2022 teruglezen

Op woensdag 9  maart van 12.30 - 13.30 uur hebben we onze ALV gehouden. 
Op de agenda stond o.a.:
-benoeming van nieuwe bestuursleden
-jaarverslag en jaarrekening 2021, décharge van de penningmeester
-onze plannen voor 2022 en de begroting
-Regionale Netwerk Meetings voor een sterker regionaal netwerk

Het verslag kun je teruglezen in het besloten gedeelte voor leden. 

Verbonden & Samen Sterk!

bottom of page