top of page

Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 24 april 2024

Uiteraard zal tijdens de ALV ook het volledige financiële jaarverslag 2023 worden gepresenteerd, zo ook de bevindingen van de kascommissie.

Zoals jullie weten stonden de afgelopen maanden in het teken van het verkennen van een intensieve samenwerking met de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN). Een gezamenlijke werkgroep is hiermee aan de slag gegaan. Tijdens de ALV staan we natuurlijk stil bij de laatste stand van zaken en praten we jullie helemaal bij. Ook zullen we een aantal belangrijke punten in stemming brengen mbt de toekomst van VYSN en de toekomstige samenwerking met VYN.

Zet 25 oktober alvast in je agenda! Of meld je aan via de link in de mail die je hebt ontvangen.

Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2023

Op 25 oktober hebben we een ALV gehouden over de toekomst van onze vereniging. Want is de vereniging nog relevant? Wat bindt ons? En willen we ons blijven inspannen voor de branche?
Een belangrijke vraag die we graag aan jullie allen stellen en waar we tijdens de ALV op woensdag 25 oktober knopen over door hebben gehakt.

Uiteraard is tijdens de ALV ook het volledige jaarverslag 2022 gepresenteerd, en de bevindingen van de kascommissie. 

ALV 9 maart 2022 teruglezen

Op woensdag 9  maart van 12.30 - 13.30 uur hebben we onze ALV gehouden. 
Op de agenda stond o.a.:
-benoeming van nieuwe bestuursleden
-jaarverslag en jaarrekening 2021, décharge van de penningmeester
-onze plannen voor 2022 en de begroting
-Regionale Netwerk Meetings voor een sterker regionaal netwerk

Het verslag kun je teruglezen in het besloten gedeelte voor leden. 

Verbonden & Samen Sterk!

bottom of page