top of page

Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2023

Tijdens de ALV dit najaar willen we met jullie in gesprek over de toekomst van onze vereniging. Want is de vereniging nog relevant? Wat bindt ons? En willen we ons blijven inspannen voor de branche?
Een belangrijke vraag die we graag aan jullie allen stellen en waar we tijdens de ALV op woensdag 25 oktober knopen over door willen hakken.

Uiteraard zal tijdens de ALV ook het volledige jaarverslag 2022 worden gepresenteerd, zo ook de bevindingen van de kascommissie. 

Zet 25 oktober alvast in je agenda! Of meld je aan via de link in de mail die je hebt ontvangen.

ALV 9 maart 2022 teruglezen

Op woensdag 9  maart van 12.30 - 13.30 uur hebben we onze ALV gehouden. 
Op de agenda stond o.a.:
-benoeming van nieuwe bestuursleden
-jaarverslag en jaarrekening 2021, décharge van de penningmeester
-onze plannen voor 2022 en de begroting
-Regionale Netwerk Meetings voor een sterker regionaal netwerk

Het verslag kun je teruglezen in het besloten gedeelte voor leden. 

Verbonden & Samen Sterk!

bottom of page