top of page

Wat doen we?

We bevinden ons in een uitdagende situatie die continue verandert.

Samen nemen we als yogabranche onze verantwoordelijkheid om Nederlanders vitaal en gezond te houden. 

KORTE TERMIJN

Op korte termijn wil VYSN in de COVID periode een stem hebben in de politieke besluitvorming en daarmee ervoor zorgen dat alle yogascholen in Nederland spoedig weer open mogen. Om dit te bewerkstelligen ondersteunen we elkaar met richtlijnen, zodat dit op een verantwoorde en veilige manier kan gebeuren.

LANGE TERMIJN

De langere termijn doelstellingen van de VYSN worden vastgesteld door de leden en het nieuwe bestuur. Te denken valt aan de volgende onderwerpen:

  • De profilering van yoga als erkende methode ter bevordering van vitaliteit en de mogelijke relaties met verzekeraars, vergoedingen en fiscale aspecten

  • Politieke besluitvorming ten aanzien van bijvoorbeeld de werkwijze van scholen met ZZP docenten

  • Fiscale aspecten, zoals de BTW categorisering van yoga

  • Registraties bij de Kamer van Koophandel; een eenduidige categorie creëren voor yoga aanbieders

  • Een spreekbuis richting verzekeraars ten aanzien van gunstige bedrijfsverzekeringen en bv arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

  • Een spreekbuis voor samenwerking in algemene zin met derde partijen, zoals software leveranciers voor yogascholen en overige derde partijen waar yogascholen mee samenwerken

  • Het organiseren van ledenbijeenkomsten. Twee maal per jaar een evaluatie van de vereniging inclusief inspiratiesessie voor de aanwezigen.

WAT WIL DE VERENIGING NIET ZIJN OF WORDEN?

 

  • Het is pertinent niet de bedoeling om een certificerende functie te krijgen of kwaliteit te toetsen van aangesloten scholen. 

RAPPORTAGE

  • Notulen van vergaderingen worden gedeeld met alle leden

  • Na de Covid situatie maken we gezamenlijk de agenda voor de punten waar het bestuur zich mee bezig gaat houden.

MISSIE

VYSN heeft als doel de belangen van yogascholen te behartigen en daarmee de maatschappelijke positie van deze branche te bevorderen.

VISIE

Yoga heeft een positieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid. Door yogascholen te ondersteunen en vertegenwoordigen speelt VYSN een hoofdrol in het bewerkstelligen van een positieve gemoedstoestand van de Nederlandse bevolking.

sterk netwerk

✔ Dit is dé ontmoetingsplaats voor yoga ondernemers.

Denken mee over ontwikkelingen binnen de branche

Wisselen kennis, ervaring, ideeën en nieuwe ontwikkelingen in de markt uit

Werken professioneel en hoogwaardig samen

stem laten horen

✔ Als vertegenwoordiger sneller aan tafel komen met besluitvormers.

✔ Yoga is een onderschatte branche en verdient meer erkenning

events

✔ Algemeen overleg met leden v.d. branchevereniging | 08.05.20

Verbonden & Samen Sterk!

bottom of page